ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ – ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΕΜΦΑΙΝΟΝ ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΗΣ ΔΩΡΑΣ ΜΑΡΚΑΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ:
ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΕΜΦΑΙΝΟΝ
ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(πρόπλασμα)

Ο κορονοϊός καλά κρατεί, η 25η Μαρτίου πλησιάζει, αλλά, όπως φαίνεται, δεν θα εορταστεί. Έτσι ας ξεκινήσουμε όπως μπορούμε προεόρτιες αναφορές.
Οι εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου είναι εκδηλώσεις μνήμης και έκφρασης ευγνωμοσύνης προς τους αγωνιστές του Εικοσιένα. Για τον σκοπό αυτό έχουν ανεγερθεί άπειρα μεμονωμένα μνημεία, αλλά ένα Πανελλήνιο Ηρώο δεν ανεγέρθηκε ποτέ, αν και το θέμα αυτό απασχολούσε τους Έλληνες τουλάχιστον ένα αιώνα. Ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα ενός αρχιτεκτονογλυπτικού έργου ήταν ο Γεώργιος Μπονάνος και έταξε σκοπό της ζωής του να συνδέσει το όνομά του με το Πανελλήνιο Ηρώο. Περισσότερο από τριάντα χρόνια επεξεργαζόταν το σχετικό πρόπλασμα και το 1914 εξέδωσε δύο περιγραφές. Το 1927 εξέδωσε μια τρίτη, την οποία και υπέβαλε το 1929 στην Κεντρική Επιτροπή της Εκατονταετηρίδος του Ελληνικού Κράτος που είχε προκηρύξει πανελλήνιο διαγωνισμό. Πρόκειται για μια σύνθεση που διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα. Στο κατώτερο διαμορφώνεται ο περίβολος μ ε την είσοδο του μνημείου και γλυπτά στις τέσσαρες γωνίες του. Το δεύτερο επίπεδο το ονομάζει περιτείχισμα και στο εσωτερικό του κρύβει χριστιανικό ναό , του Σωτήρος. Στο τρίτο ορθώνεται ένα ςναός , ακριβές αντίγραφο του ναού της Απτέρου Νίκης πάνω στην Ακρόπολη. Στη δυτική πλευρά του φέρει τον έφιππο ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και στην Ανατολική το Ελληνικό Πνεύμα πάνω σ ε Πήγασο. Και στα τρία επίπεδα το μνημείο έφερε πλήθος αναγλύφων και ολογλύφων έργων , εκατοντάδες προτομές επιφανών ιστορικών προσώπων και συμπλέγματα που εξιστορούσαν την πορεία του Νεότερου Ελληνισμού με απροκάλυπτες αναφορές στη Μεγάλη Ιδέα.
Πρόθεση του Γεωργίου Μπονάνου ήταν να συνδέσει την Ελληνική Επανάσταση με την Αρχαία Ελλάδα. Βασικό χαρακτηριστικό του μνημείου ήταν ο συνδυασμός θρησκευτικής λειτουργίας (ο ναός) και κοσμικής εθνικές εκδηλώσεις), κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών μνημείων.